วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เลื่อนกำหนดการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชกูฎ)การจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จากเดิมที่แจ้งว่าวันที่ 8 ก.พ. เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 16 ก.พ. ถึง 7 เม.ย. 2559