วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไอดินกลิ่นทุ่ง (slide show #1)ไอดินกลิ่นทุ่ง
ตั้งอยู่ตำบลหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เปิดบริการ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศุกร์ 19.00-18.30 น.
เสาร์ 10.00-18.30 น.
อาทิตย์ 10.00-18.30 น.