วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โอเอซีสซีเวิลด์ ฉลองวันพ่อ บัตร 20 บาท


โอเอซีสซีเวิลด์ ฉลองวันพ่อ บัตร 20 บาท เพียง 1 วันเท่านั้น

วันที่เสาร์ที่ 5 ธ.ค. 2558 


ค่าเข้าชมโลมา 20 บ.ทุกท่านนะคะ รอบการแสดง 9.00 11.00 13.00 15.00 และ 17.00 น.

สอบถามรายละเอียด
โทร 039-499-222